O nás

{

Naším cílem je být mezi nejlepšími ve stolařské výrobě, nechceme být vyjímeční za každou cenu. Chceme být poctiví k našim zákazníkům, nabídnout jim maximum za jejich peníze. Každý náš výrobek je originál podle Vašich požadavků.

Děkujeme za důvěru.
Tomáš a Karel Svobodovi

1876

Začátek naší historie se datuje na 28. 12. 1876, kdy naši předci koupili bývalý mlýn. Jejich potomek Josef se stává majitelem 2. 6. 1903 a věnuje se stolařské výrobě. V jeho tradici pokračují synové Karel a Viktor. Vybudují jedno z prvních strojních truhlářství v širokém okolí.

1876

1927

1927

V březnu 1927 dostávají Karel a Viktor povolení k přestavbě náhonu potoka. Přestaví dílnu, dostaví pilnici a vybudují nové vodní kolo k pohonu. V roce 1939 vzniká Francisova turbína u pilnice, pokračují v rozšiřování podnikání s čímž jim pomáhají jejich synové. Stolárnu vlastní Karel Svoboda se synem Karlem, pilnici vlastní Viktor Svoboda se synem Josefem. Za II. světové války jim zabavují část majetku Němci. Po druhé světové válce se pilnice i stolárna dále modernizují a bratranci Karel s Josefem pokračují v podnikání.

1956

V roce 1956 došlo přechodu majetku na stát, kdy zde začalo hospodařit Lidové družstvo stolařů a čalouníků. Pilnici v šedesátých letech Družstvo zavřelo a postupně rozebralo. Ve stolárně pořád pracoval bývalý majitel Karel Svoboda, kterému byl majetek vrácen až v restituci v roce 1991. Ten ho předává svému synovi také Karlovi, ten však se stolařinou nemá tolik zkušeností, protože v tomto oboru nepracoval. Zakládá tedy sdružení podnikatelů se stolařem panem Liškou ze Starého Města, postupně otevírají Pobočky také v Kunčičkách u Bašky a Starém Městě.

1956

1998

1998

V roce 1998 se rozdělují, protože jeho 2 synové ukončili vzdělání a mají jinou představu o cílech firmy. Syn Tomáš se vyučil stolařem, syn Karel vystudoval Dřevařské inženýrství v Brně a spolu se svým otcem se oba snaží navázat na prvorepublikovou slávu firmy. V roce 2003 odkupují část majetku od potomka Josefa Svobody a začínají rekonstrukci a přístavbu, do které se 30 let neinvestovalo. Bude to trvat ještě několik let než celý provoz bude zmodernizován.

2010

Od roku 2010 předává svůj majetek Karel Svoboda již zmiňovaným 2 synům Tomášovi a Karlovi, kteří zakládají společnost s ručením omezeným.

2010